Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти

Вийшла 17 серпня 2021 року
Розділ ІІІ. Вимоги до самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів