1
Січень 2022року
запитання — відповідь

Чи може асистентом вихователя працювати особа без педагогічної освіти

На ваші запитання відповідає Валентина Новосад, головний спеціаліст відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Чи може працювати асистентом вихователя особа з вищою освітою, але не педагогічною?

Посаду «асистент вихователя закладу дошкільної освіти» віднесено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

Осіб, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можна призначати на посаду педагогічного працівника строком на один рік (ч. 5 ст. 58 Закону України «Про освіту»).

Особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.

Посаду «асистент вихователя закладу дошкільної освіти» включено до Класифікатора професій за кодом КП 3330 на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Довідник є основою для розроблення посадових інструкцій, які закріплюють обов’язки, права та відповідальність, кваліфікаційні вимоги тощо працівників. Керівник закладу дошкільної освіти затверджує посадові інструкції, попередньо погодивши їх із профспілковим комітетом. Працівник має відповідати кваліфікаційним вимогам, що містить посадова інструкція.