1
Січень 2022року
опановуємо ази управління
правила внутрішнього розпорядку

Як скласти правила внутрішнього розпорядку: урок для керівника

Скористайтеся порадами і вдосконалите своє вміння формулювати норми в документі, навчитеся складати дієві правила внутрішнього розпорядку

Ніна Омельяненко , шеф-редактор управлінських видань Expertus Освіта

Дзвінок на урок.

— Сьогодні вивчаємо нову тему. Вона сьома в рубриці «Опановуємо ази управління». Ви навчитеся складати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти. Цей документ дасть змогу врегулювати робочі питання, що не деталізовані чи не визначені нормативними актами.

Отже, тему й мету уроку визначили. Розпочнемо з перевірки домашнього завдання, а потім перейдемо до вивчення нового матеріалу.

Перевіряємо домашнє завдання

Згадаймо теми, які ви вже засвоїли:

Яка публікація вам найбільше допомогла в роботі? Можливо, у вас залишилися запитання? Надсилайте коментарі на електронну адресу osvita@mcfr.

Вивчаємо новий матеріал

Якщо вдумливо підійдете до складання правил внутрішнього розпорядку (далі — Правила), вони допоможуть вам розв’язати чимало організаційних проблем. Із чого почати?

Дотримуйте правил

Вивчіть правила та користуйтеся ними в роботі.

1. Правила — обов’язковий документ.

Норма — стаття 142 КЗпП:

«Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил».

2. Основне призначення Правил — визначати трудовий розпорядок у закладі.

3. Правила регламентують організаційно-правові аспекти трудових відносин керівника закладу та працівників від моменту укладання трудового договору до моменту їх припинення.

4. Правила поширюються на всіх працівників, які працюють у закладі, незалежно від статусу (основний, сумісник), строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний), виду виконуваної роботи, режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час), віку, статі тощо.

5. Правила затверджують трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил.

Врахуйте рекомендації

Ознайомтеся з листом Мінсоцполітики «Щодо обов’язкового затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» від 21.06.2017 № 312/0/22-17/13. Врахуйте його рекомендації, коли складатимете чи оновлюватимете Правила.

Працівники закладу повинні підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку. Тож до початку роботи маєте ознайомити кожного працівника з Правилами.

Ви маєте право звільнити працівника з роботи, якщо:

  • працівник систематично не виконує без поважних причин обов’язки, покладені на нього трудовим договором або Правилами;
  • до працівника раніше застосовували заходи дисциплінарного стягнення.

Типової форми Правил не затверджено. Скористайтеся рекомендованою структурою Правил:

Якщо у Правилах передбачаєте схеми, таблиці, форми, оформлюйте їх як додатки на окремих аркушах паперу, а у відповідних пунктах робіть посилання на ці додатки. Кожний додаток до Правил повинен мати відмітку у верхньому правому куті першого аркуша додатка з посиланням на відповідний пункт (підпункт) тексту Правил.

Передбачте у Правилах:

  • тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні (ст. 52 КЗпП);
  • час початку й закінчення щоденної роботи, зміни (ст. 57 КЗпП);
  • порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи (ст. 58 КЗпП);
  • час початку й закінчення перерви (ст. 66 КЗпП);
  • трудовий розпорядок у закладі (ст. 142 КЗпП);
  • види заохочень і порядок їх застосування (ст. 143 КЗпП) тощо.

Текст документа поділіть на структурні елементи: розділи, підрозділи тощо. Перший розділ будь-якого локального документа — «Загальні положення». Заголовки і зміст подальших розділів залежать від теми документа. Розміщуйте їх в ієрархічному порядку: розділи, підрозділи, пункти й підпункти.

Оформлюйте арабськими цифрами нумерацію різних рівнів документа. Так кожна норма документа матиме свій ідентифікатор.

Загальна помилка — включити в документ більше чотирьох рівнів рубрикації. Це не означає, що документ має містити всього чотири розділи. Ви можете створити стільки розділів, скільки потрібно. Стежте за структуруванням матеріалу і не подрібнюйте його. Якщо в документі «напрошується» п’ятий рівень рубрикації, виділіть його в окремий підрозділ. Структурних елементів тексту може бути і менше: тільки розділи й пункти.

Будь-який документ складають у певній послідовності. Тож перед тим, як почнете працювати над Правилами, дайте собі відповіді на чотири запитання:

Для кого цей документ?

Яка мета документа?

Що отримаємо?

Як використаємо документ?

Записуємо домашнє завдання

Завдань буде три.

Скачайте тест і шпаргалку

Підбиваємо підсумки

Тепер ви можете бути впевнені, що правильно складете Правила. Життя закладу неможливо уявити без паперів, а роботу керівника — і поготів. Бажаємо вам опанувати мистецтво складати локальні документи та вміло користуватися ними у роботі. Не звинувачуйте себе в тому, що не реалізували всіх планів. І пам’ятайте: щоб вони здійснилися, треба трохи часу.

Матеріали для скачування: