1
Січень 2022року
організовуємо роботу з кадрами
відсторонення від роботи

Невакциновані працівники: чотири відповіді на запитання, що хвилюють керівників

Керівників зак­ладів освіти не припиняє турбувати тема невакцинованих працівників. Зокрема, чи звільняти працівника, який відмовляється вакцинуватися, чи мають право невакциновані працівники, яких відсторонили від роботи, на премію за підсумками року. Ділимося аргументованими відповідями нашого експерта

Олена Петровська , провідний редактор-експерт із кадрових питань
Чи потрібна згода профспілки закладу освіти, щоб відсторонити невакцинованого працівника від роботи, якщо він є членом профспілки?

Ні, згода профспілки не потрібна, щоб відсторонити від роботи невакцинованого працівника, який є членом профспілки.

Діяльність профспілкових організацій регулює Конституція України, КЗпП та Закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XІV (далі — Закон про профспілки), «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993 № 3356-XІІ та «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XІІ.

Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їхніх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси (ст. 246 КЗпП). Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в установах, де виборні органи не утворені, — через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, що надав Закон про профспілки та статут профспілки.

Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації в установі, визначені КЗпП та Законом про профспілки, не передбачають погодження профспілками відсторонення працівників від роботи (ч. 1 ст. 247 КЗпП, ч. 1 ст. 38 Закону про профспілки).

Виборні органи профспілкової організації, що діють в установі, мають також інші права, передбачені законодавством України (ч. 2 ст. 247 КЗпП, ч. 2 ст. 38 Закону про профспілки).

Керівники закладів, вказаних у наказі МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021 № 2153, відсторонюють від роботи без збереження зарплати працівників, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 КЗпП та частини другої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III (далі — Закон № 1645). Підстава — пункт 41-6 Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 (далі — Постанова № 1236).

Ні стаття 46 КЗпП, ні стаття 12 Закону № 1645 не покладають на роботодавця обов’язок отримати згоду профспілки на відсторонення працівника, який є членом профспілки.

Профспілка — активний учасник багатьох процесів у житті закладу освіти. Для захисту трудових прав працівників законодавець надав профспілкам чимало контрольних повноважень. Зокрема, роботодавець повинен отримати згоду або вмотивовану відмову у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої в установі профспілки, у випадках, передбачених законом (п. 10 ч. 1 ст. 38 Закону про профспілки, ч. 1 ст. 43 КЗпП). На час відсторонення від роботи невакцинованого працівника роботодавець не розриває з ним трудовий договір. За відстороненим працівником зберігають робоче місце. Тому й норми пункту 10 статті 38 Закону про профспілки та частини першої статті 43 КЗпП не застосовуються.

Чи можна звільнити відстороненого працівника, якщо він написав заяву про категоричну відмову від вакцинації?

Ні, не можна. КЗпП не містить такої підстави, щоб припинити трудовий договір з працівником.

Підстави відсторонити працівника від роботи визначають:

  • стаття 46 КЗпП;
  • стаття 12 Закону № 1645.

На час відсторонення працівника не допускають до роботи, але зберігають за ним робоче місце. Працівника відсторонюють від роботи до усунення причин, що його зумовили (п. 41-6 Постанови № 1236).

Підстави, за яких можна розірвати трудовий договір з працівником з ініціативи роботодавця, визначають статті 40 та 41 КЗпП. Вони не містять такої підстави, як категорична відмова працівника від профілактичних щеплень.

На який термін можна відсторонювати працівника?

Працівників відсторонюють від роботи до усунення причин, що зумовили відсторонення.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та / або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. Якщо такі працівники відмовляються або ухиляються від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, їх відсторонюють від виконання зазначених видів робіт (ст. 12 Закону № 1645).

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 у період дії карантину, встановлює наказ МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021 № 2153.

Працівника відсторонюють від роботи до усунення причин, що зумовили відсторонення (п. 41-6 Постанови № 1236).

Роботодавець припиняє відсторонення працівників та допускає їх до роботи, якщо закінчиться карантин, який встановив КМУ, щоб запобігти поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або працівник надасть один з документів:

  • документ, що підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою дводозної вакцини проти COVID-19;
  • довідку за формою № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2».

Довідково. Карантин, встановлений КМУ, триватиме щонайменше до 31.03.2022 (п. 1 Постанови № 1236).

У наказі про відсторонення працівників від роботи вкажіть, наприклад:

«ПЕТРЕНКО Анастасію Степанівну, вихователя, відсторонити з 08 листопада 2021 року на період до усунення причин, що зумовили відсторонення».

Чи нараховувати премію за підсумками року невакцинованим працівникам, яких відсторонили від роботи?

Невакциновані працівники, яких відсторонили від роботи, мають право на премію за підсумками року. Але за певних умов.

Премія, пов’язана з виконанням виробничих завдань і функцій, — додаткова зарплата (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, далі — Закон про оплату праці).

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлює підприємство в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами (ст. 15 Закону про оплату праці).

Положення про преміювання, як правило, є додатком до колективного договору. У ньому зазначають умови як надання, так і позбавлення премії за певний розрахунковий період — місяць, квартал, рік. Через такі умови працівникові можна виплатити премію, але не в повному обсязі.

Наприклад, у Положенні про преміювання прописані такі норми виплати премії працівнику:

  • в повному розмірі, якщо протягом періоду, за який виплачують премію, працівник виконав показники і повністю відпрацював робочий час;
  • пропорційно відпрацьованому часу, якщо працівник частину періоду, за який виплачують премію, не працював.

Заклад освіти може визначити й внести до Положення про преміювання:

  • власні критерії, за якими нараховуватимуть премії;
  • всі можливі випадки, коли премій позбавлятимуть.

Премію за підсумками року можна віднести й до заохочувальних і компенсаційних виплат (ч. 3 ст. 2 Закону про оплату праці).

Відсторонення від роботи невакцинованого проти COVID-19 працівника за своєю суттю — не дисциплінарне стягнення, а запобіжний захід, щоб убезпечити його самого, а також його колег, учнів, вихованців, підопічних та інших від ризику інфікуватися та поширити коронавірус. Отже, й норму частини третьої статті 151 КЗпП, яка забороняє нараховувати премію протягом строку дії дисциплінарного стягнення, до працівника не застосовують.