1
Січень 2022року
розв’язуємо господарські питання
штатний розпис

Як оформити штатний розпис на 2022 рік з урахуванням ДСТУ 4163:2020

За допомогою цієї статті оформите штатний розпис на 2022 рік за новими правилами, адже цей документ теж треба складати з урахуванням ДСТУ 4163:2020. Скористайтеся формою штатного розпису з підказками, як запов­нити графи чи оформити реквізити. Поради експертів вбережуть вас від зайвої роботи

Ірина ЖИТКОВА , експерт з трудових відносин, Київ
Ірина ІВАНЧЕНКО , шеф-редактор MCFR Кадри

Штатний розпис на 2022 рік маєте оформити за новим ДСТУ. Пропонуємо алгоритм, як оновити та затвердити документ.

Крок 1. Оновіть форму

Комунальний заклад освіти. Використовуйте форму типового штатного розпису, що передбачає власне ім’я та прізвище керівника, а не ініціали, як було раніше. Мінфін оновив типовий штатний розпис ще на початку 2021 року. Зміни до наказу від 28.01.2002 № 57 Мінфін уніс наказом від 13.11.2020 № 707. Тепер типова форма штатного розпису для бюджетних організацій узгоджується і з Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ від 17.01.2018 № 55, і з ДСТУ 4163:2020.

Приватний заклад освіти. Для закладів, що не фінансуються з бюджету, типової форми немає. Можете або скористатися типовою формою, що в Додатку, або розробити індивідуальну. Але якщо розроблятимете форму самі, то обов’язково передбачте графи:

  • для назв посад і структурних підрозділів (якщо вони є);
  • кількості штатних одиниць посад працівників;
  • розмірів посадових окладів, надбавок і доплат, фонду заробітної плати на місяць, рік.

Які підрозділи утворити, які посади ввести, скільки працівників потрібно — роботодавець вирішує сам. Таке право надає стаття 64 Господарського кодексу України:
«Підприємство самостійно визначає організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис».

Розробляйте штатний розпис на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 04.11.2010 № 1055. Так скеровує пункт 1 статті 39 Закону про дошкільну освіту.

Не вказуйте прізвища працівників. Штатний розпис — інструмент планування. Він містить знеособлену інформацію.

Це живий зразок

Клікайте по кружечках і читайте підказки,
як скласти штатний розпис

Назву документа друкуйте великими літерами напівжирним шрифтом. Радимо збільшити розмір шрифту до 14—16 пунктів та використовувати розріджений шрифт (п. 5.9, 7.2, 7.4 ДСТУ 4163:2020)

Розміщуйте гриф затвердження у правому верхньому куті першого аркуша документа з відступом 100 мм від межі лівого поля.

Складники грифу відокремлюйте один від одного через півтора міжрядкових інтервали. Якщо певний складник грифу займає більше одного рядка, друкуйте його в один міжрядковий інтервал

Назви посад (професій) мають відповідати Класифікатору професій

Вказуйте постійні надбавки та доплати. Доплату до мінімальної зарплати у штатному розписі не зазначайте 

Щоб визначити фонд зарплати на місяць, підсумуйте посадовий оклад, надбавки, доплати за посадою, помножте результат на кількість штатних одиниць

У реквізиті «Підпис» за новим ДСТУ ініціали не пишемо. Вкажіть посаду, Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ (п. 5.22 ДСТУ 4163:2020)

Штатні розписи керівник погоджує з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації

Якщо оформляєте кілька грифів погодження, перший друкуйте без відступу від межі лівого поля, другий — через 100 мм від межі лівого поля

Крок 2. Врахуйте нові розміри МЗП та мінімального окладу

Мінімальна зарплата (МЗП) з 01.01.2022 становить 6500 грн. Мінімальний посадовий оклад — 2481 грн.

Оклад у штатному розписі може бути й меншим за МЗП. Але є нижня межа — мінімальний посадовий оклад. Він має бути не меншим від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року (ст. 6 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон про оплату праці). У 2022 році це 2481 грн.

Коли доцільніше одразу встановити оклади на рівні мінімальної зарплати, а не прожиткового мінімуму? Якщо у вашому закладі немає обов’язкових доплат, які базуються саме на окладі, наприклад, за шкідливі умови праці.

З 1 січня 2022 року педагогам у державних і комунальних закладах освіти встановлюють нові:
• розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати);
• розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності.
КМУ затвердив їх постановою «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 № 1391.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Упродовж року прожитковий мінімум зростатиме, але збільшувати через це мінімальний оклад не потрібно. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня.

Мінімальна зарплата — це сума, яку працівник має отримати за повністю виконану місячну / годинну норму праці. Якщо оклад менший за МЗП, роботодавець «дотягує» оплату до мінімального розміру надбавками та доплатами (ст. 3, 3-1 Закону про оплату праці).

Крок 3. Затвердьте штатний розпис у новій редакції

Щоб підвищити зарплати, змініть штатний розпис. Є два варіанти:

1) внести зміни до штатного розпису;

2) затвердити штатний розпис у новій редакції.

Другий варіант — ліпший, адже всі, хто працює зі штатним розписом, бачитимуть готовий документ. Не доведеться порівнювати кілька редакцій і згадувати, що змінилося.

Крок 4. Виберіть спосіб затвердження

Штатні розписи державних і комунальних ЗДО незалежно від підпорядкування і типу встановлює орган управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти. Штатні розписи приватних ЗДО встановлює власник на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти.

Затверджувати штатний розпис можна особисто або наказом. Наказ доречний, якщо штатний розпис змінюєте впродовж року або є додаткові вказівки про введення документа в дію (п. 3 гл. 6 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Погодьте штатний розпис з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації.

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Демонстрація штатного розпису

Нерідко працівники вимагають показати штатний розпис. Мовляв, посадовий оклад — це їхні персональні дані, тому вони мають законне право з ними ознайомитися.

Громадяни України мають право:

• звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, ЗМІ, посадових осіб із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР);
• ознайомлюватися в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях із відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (ч. 3 ст. 32 Конституції України).

Кожен працівник має право:
• на доступ до своїх персональних даних;
• захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням.

Про це йдеться у частині 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

Зарплата — це персональні дані з обмеженим доступом, що характеризують майновий стан особи (рішення КСУ у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень ч. 1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України від 20.01.2012 № 2рп/2012).

Тож штатний розпис містить персональні дані про оплату праці усіх працівників. Роботодавець як володілець персональних даних працівників забезпечує їх захист від незаконного доступу.

Якщо працівник бажає ознайомитися з інформацією про його оплату у штатному розписі, надайте йому витяг зі штатного розпису.

Матеріали для скачування: