1
Січень 2022року
контроль діяльності
перевірки

Перевірте, чи є ваш зак­лад у плані проведення заходів держнагляду (конт­ролю) на 2022 рік

У статті — орієнтири, що допо­можуть вам підготуватися до заходів держнагляду (конт­ролю), які у 2022 році проведе Державна служба якості освіти України. Чи точно до вас завітають експерти? Пошукайте ваш зак­лад освіти у плані проведення заходів держнагляду (конт­ролю)

Олена Філоненко , редактор освітніх видань, Київ

Державна служба якості освіти України (далі — Служба) спланувала, у яких закладах дошкільної освіти проведе заходи держнагляду (контролю) у 2022 році.

Скачайте в кінці статті

план заходів держнагляду (контролю)

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік затверджено наказом Служби від 30.11.2021 № 01-11/88. Скачайте план, щоб перевірити, чи завітають перевіряльники у ваш заклад. А зі статті знатимете, на що вони звертатимуть увагу.

Державний нагляд (контроль) — це перевірка?

Так, це перевірка освітньої діяльності закладу. Органи Служби спостерігають, аналізують, з’ясовують стан справ, відповідність нормам, установленим нормативно-правовими актами.

Державний нагляд (контроль) — виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Стаття 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V

На що звертатимуть увагу перевіряльники

Фокус уваги органів Служби під час заходів держнагляду (контролю) — чи дотримуєте вимог законодавства у сфері дошкільної освіти.

Питання, які перевірятимуть, складають сім блоків:

1. Нормативно-правові підстави для провадження освітньої діяльності (надання освітніх послуг) у сфері дошкільної освіти.

2. Формування контингенту здобувачів освіти.

3. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація освітнього процесу.

4. Ефективність використання педагогічного (кадрового) потенціалу.

5. Розвиток та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної баз.

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей.

7. Управління суб’єктом освітньої діяльності.

Їх відображатимуть в акті. Форму акта затверджено наказом МОН від 05.08.2019 № 1070. До нього незабаром внесуть зміни. Які саме — розповімо в наступних номерах журналу.

«Практика управління дошкільним закладом» разом зі Службою подбали, щоб ви мали змогу підготуватися до заходів держнагляду (контролю) завчасно. Вам у поміч електронний порадник для директора ЗДО «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти».

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

У 2022 році Служба проведе пілотні інституційні аудити в закладах дошкільної освіти

Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак повідомив, що у 2022 році Служба запланувала провести пілотні інституційні аудити в закладах дошкільної освіти. Він також зазначив, що вже напрацьовані й апробовані методи та інструменти для вивчення освітнього і управлінського процесів. Мета — допомогти педагогічним колективам розробити стратегії розвитку закладів, щоб підвищити якість освітньої діяльності. Дієвість інституційних аудитів доведено у сфері загальної середньої освіти.

Матеріали для скачування: