1
Січень 2022року
дотримуємося умов оплати праці
підвищення

Підвищення зарплати педагогам ЗДО: хто й скільки отримуватиме

З листа до редакції: «Зарплата вчителів з 1 грудня підвищилася на 8%. Чи стосується це підвищення педагогів ЗДО?». Відповідь — у статті

Антоніна Клименко , начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Відповідно до постанови КМУ від 20.01.2021 № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — Постанова № 29) посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки — 2 670 грн, а з 1 грудня 2021 р. — 2 893 грн.

Тобто підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати усіх працівників бюджетної сфери, оплати праці яких здійснюється на основі ЄТС, з 1 грудня поточного року було заплановано ще на початку 2021 року.

При цьому розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників визначаються з урахуванням підвищення їх на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників».

Від цих новоутворених розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати визначаються розміри підвищень за наявність у педагогічних працівників педагогічних звань, присвоєних за наслідками атестації, а саме за звання «вихователь-методист», яке може присвоюватися вихователям, музичним керівникам та інструкторам з фізкультури закладів дошкільної освіти, за звання «практичний психолог-методист» — практичним психологам. Відповідно до підпункту «д» пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102) ставки заробітної плати педагогічних працівників за ці звання підвищуються на 10%.

Підвищення залежно від умов роботи

Згідно з частиною 2 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» за результатами атестації вихователям-методистам може присвоюватися педагогічні звання «старший вихователь», «вихователь-методист». За наявності цих звань ставка заробітної плати також підвищується на 10%.

Ставки заробітної плати учителів-логопедів та учителів-дефектологів за педагогічні звання «старший учитель» підвищуються на 10% (підпункт «д» пункту 24 Інструкції № 102), а «учитель-методист» — на 15% (підпункт «г» пункту 24 Інструкції № 102).

Відповідно до пункту 28 Інструкції № 102 посадові оклади керівників закладів дошкільної освіти та ставки заробітної плати вихователів, вихователів-методистів за спілкування з дітьми іноземною мовою підвищуються на 5%.

Посадові оклади помічників вихователів та ставки заробітної плати педагогічних працівників у закладах (групах) дошкільної освіти для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування, підвищуються на 20%.

У закладах дошкільної освіти загального типу, які мають групи спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників: вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури та інших педагогічних працівників, а також помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих групах.

Відповідно до пункту 30 Інструкції № 102 підвищення посадових окладів директорів закладів дошкільної освіти загального типу, що мають групи спеціального призначення (крім закладів дошкільної освіти, що мають групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу), провадиться за наявності в них не менше двох таких груп.

Відповідно до пункту 31 Інструкції № 102 у закладах дошкільної освіти загального типу, які мають групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу (незалежно від кількості груп), оплата праці за підвищеними ставками (посадовими окладами) провадиться всім працівникам, крім вихователів, музичних керівників, помічників вихователів, які в цих групах не працюють.

Згідно з пунктом 34 Інструкції № 102, у випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами, ставки і посадові оклади збільшуються на розмір підвищень, передбачених у відсотках. При цьому утворюються нові ставки (посадові оклади).

Тому визначені за відповідними тарифними розрядами та тарифними коефіцієнтами із застосуванням розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 2893 гривні, тобто підвищені на 8,4 %, збільшуються ще на відповідні відсотки залежно від конкретних умов роботи працівників та наявності у них індивідуальних підстав та таке підвищення.

Від цих розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати визначаються суми надбавок за вислугу років, за престижність праці, за складність у роботі, за творчі досягнення, за виконання особливо важливої роботи, за почесні та вчені звання, наукові ступені та інші виплати такі, як доплати за перевищення планової наповнюваності груп, за шкідливі та важкі умови праці, за роботу у нічний та вечірній час, за суміщення професій (посад), збільшення обсягів роботи, преміювання, винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, допомога на оздоровлення тощо. За цими ставками провадиться також оплата за години заміщення тимчасово відсутніх педагогічних та інших працівників.

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти станом на 1 грудня 2021 року — у Додатку.

Доплати до мінімальної зарплати

З 1 грудня 2021 року продовжують доплату до нового розміру мінімальної заробітної плати тим працівникам, кому нарахована заробітна плата нижче мінімальної. Сума такої доплати визначається пропорційно виконаній нормі праці (робочого часу) згідно зі статтею 3-1 Закону України «Про оплату праці». Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX мінімальну заробітну плату з 1 грудня установлено на рівні 6500 гривень.

Пунктом 2 Постанови № 29 керівникам закладів освіти доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Згідно з додатком 9 до наказу МОН від 26.09.2005 № 557 посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних працівників залежно від посади встановлюються на рівні 9–16-х тарифних розрядів.