1
Січень 2022року
створюємо локальні документи
практикум

Розробляємо статут зак­ладу освіти: розділ про загальні положення

Розпочинаємо цикл статей-практикумів «Створюємо зразкові документи» зі статуту зак­ладу освіти. Ця стаття навчить складати розділ «Загальні положення». У наступних статтях розповімо про решту розділів. Опануєте всі статті циклу та складете підсумковий тест — отримаєте зразок статуту і сертифікат про проходження навчання

Ніна Омельяненко , шеф-редактор управлінських видань Expertus Освіта

Статут дає старт діяльності кожного закладу. Під час заходів держнагляду (контролю) експерти обов’язково вивчають статут. З ним ви повинні ознайомити батьків, за ним працює весь колектив. Це ще не всі аргументи, чому так важливо правильно скласти статут.

Якщо вже переоформили, не розслабляйтеся, бо ті чи ті норми статуту часто потребуватимуть змін. Нещодавно отримали новий порядок організації харчування дітей, Базовий компонент дошкільної освіти у новій редакції, чекаємо на новий Закон про дошкільну освіту. Тому будете розробляти нову редакцію статуту.

У цій статті — рекомендації, що прописати у розділі «Загальні положення» статуту, як його оформити. А також — практичні завдання, щоб закріпити отримані знання. Знайдете їх у робочому зошиті, що в кінці статті.

Вивчіть нормативні вимоги

Статут — установчий документ закладу. Він визначає його права та обов’язки, структуру, види і напрями діяльності, порядок управління, а також регулює відносини з іншими організаціями та громадянами. Є нормативні вимоги до статуту. Вивчіть їх, перед тим, як розробляти або оновлювати статут.

1. Закон України «Про дошкільну освіту» (далі — Закон про дошкільну освіту) визначає типи закладів дошкільної освіти.

2. Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 № 305, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ  від 27.01.2021 № 86 (далі — Положення про ЗДО), визначає, що заклад дошкільної освіти є юридичною особою та діє на підставі власних установчих документів, які розробляє та затверджує засновник відповідно до законодавства та Положення про ЗДО.

3. Господарський кодекс України встановлює, що статут має містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенції, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством.

4. Нацстандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» ДСТУ 2732:2004 визначає, що у текстах документів має бути виваженим усе: реквізити та оформлення, лексика і пунктуація. Юридична сила службового документа — це властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські функції (п. 3.12 ДСТУ 2732:2004).

Тож статут пишіть «офіційною мовою». Майте на увазі, що у законах є багато відсильних положень, згідно з якими ті чи ті питання діяльності закладу ви повинні врегулювати у статуті.

5. Лист МОН «Щодо зміни установчих документів закладу дошкільної освіти» від 21.01.2021 № 6/60-21. У ньому настанови, коли вносити зміни до статуту закладу, вимоги щодо найменування закладу дошкільної освіти.

Щоб врахувати у статуті нормативні вимоги, тримайте під рукою шпаргалку (див. Додаток).

Визначте перелік питань першого розділу

Перший розділ статуту, як правило, називають «Загальні положення». У ньому маєте вказати:

 • найменування закладу;
 • статус;
 • форму власності;
 • організаційно-правову форму;
 • тип;
 • місцезнаходження;
 • перелік основних нормативно-правових актів, якими заклад керується у своїй діяльності.

У цьому самому розділі зазначте, що заклад має бланк і печатку, якщо такі наявні.

Це навігатор розділом
Натисніть на питання,
що вас цікавить

Навігатор розділом
Найменування закладу та статусТип
Форма власностіМісцезнаходження

Найменування закладу та статус

Заклад освіти — юридична особа. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. Щоб визначити, чи найменування вашого закладу не збігається з іншим, скористайтеся пошуковою системою Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Розглянемо вимоги до найменування юридичної особи.

Найменування юридичної особи потрібно викладати державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).

Назва може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежності юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

Ці вимоги затверджені наказом Мін’юсту від 05.03.2012 № 368/5 (у редакції наказу Мін’юсту 17.10.2018 № 3236/5). Тож найменування закладу має відповідати цим вимогам та вимогам, закріпленим у статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Визначаєте найменування закладу — збережіть баланс між потребою індивідуалізувати заклад освіти, бажанням відобразити у найменуванні якнайбільше інформації про особливості та характер його діяльності та невиправданою деталізацією і надмірною конкретизацією найменування.

Заклад освіти може мати, крім повного, ще й скорочене найменування (абз. 3 ч. 1 ст. 90 Цивільного кодексу України).

Відповідно до рішення засновника власна назва закладу може містити тип закладу освіти, територіальну приналежність (до адміністративно-територіальної одиниці за його місцезнаходженням), номер закладу освіти, найменування засновника тощо.

Рекомендуємо в найменування закладу закласти смисл і навіть його місію.

Форма власності

Заклад освіти залежно від засновника може бути:

 • державним — заснований розпорядчим актом органу державної влади;
 • комунальним — заснований розпорядчим актом сільської, селищної, міської, районної, обласної ради;
 • приватним — заснований рішенням фізичної (фізичних) та/або юридичної (юридичних) особи (осіб) приватного права;
 • корпоративним — заснований шляхом укладення засновницького договору кількома засновниками різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства.

Тип

Типи закладів визначає пункт 12 Закону про дошкільну освіту:

 • заклад дошкільної освіти (ясла) для дітей віком від одного до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до семи (восьми) років. Заклади дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи, восьми) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;
 • заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

Місцезнаходження

Адресу закладу зазначайте в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, номер корпусу чи офісу — за потреби, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс. Підстава — постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» від 05.03.2009 № 270.

Нормативку вивчили, перелік питань до розділу «Загальні положення» визначили. Час попрактикуватися. Щоб закріпити знання з теми, виконайте практичні завдання у робочому зошиті.

Матеріали для скачування: